הפרה

הפרה

סעיף 1(א) לחוק התרופות מגדיר "הפרה" כ"מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה". הפרת חוזה היא התנהגות אקטיבית או פאסיבית של צד לחוזה שלא בהתאם לנדרש על פי החוזה.

אכיפה

זכותו של הנפגע מהפרת חוזה לתרופה של אכיפת החוזה מעוגנת בסעיפים 2 ו- 3 לחוק החוזים (תרופת בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק התרופות" או "החוק"). סעיף 3 קובע את הסייגים לזכאותו של הנפגע לאכיפה.

פיצויים

פיצויים מתארים זכאות לקבלת סכום כסף שנועד להיטיב עם הנזק שנגרם לאדם. סעיפים 10-16 לחוק התרופות מגדירים את התנאים לקבלת הפיצויים, את היקפם וסוגיהם.

זכותו של הנפגע לפיצויים מהפרת חוזה מותנית בהתקיימות 4 דרישות במצטבר:

  1. קיומו של נזק.
  2. הוכחת הקשר הסיבתי העובדתי בין הנזק שבגינו נתבע הפיצוי לבין הפרת החוזה.
  3. הנזק הנתבע נכלל בגדר צפייתו הסבירה של המפר.
  4. הוכחת שיעורו של הנזק.

קיימים מספר דינים אשר מתירים לנפגע בתנאים מסוימים לתבוע פיצויים בדרך שונה מהדרך הרגילה – בלא הוכחת נזק. המדובר הוא בפיצויים מכוח סעיף 11 לחוק התרופות ופיצויים מוסכמים מכוחו של חוזה כאמור בסעיף 15 לחוק התרופות.

קיימת הבחנה בין 2 שלבים בקביעת הזכות לפיצויים בהוכחת נזק. השלב הראשון, של "תיחום הנזק", בו קובע בית המשפט מהם הנזקים שבגינם זכאי הנפגע לפיצוי והיקף התפרשותם. והשלב השני, של "כימות הנזק", שבו מוצמד ערך כספי לאותם נזקים אשר תוחמו בשלב הראשון.

ביטול החוזה

סעיף 2 לחוק התרופות מבטא את זכותו של צד לחוזה לבטל את החוזה בתגובה להפרת החוזה על ידי הצד השני. מדובר כמובן בתרופה חלופית לתרופת האכיפה.

במסגרת סעיפים 6-9 לחוק התרופות מוגדר המושג "הפרה יסודית" ונערכת הבחנה והבהרה ולפיה הזכות לביטול חוזה קמה רק בעקבות הפרתו היסודית בין אם מדובר בהפרה יסודית מוסכמת להפרה יסודית המסתברת מהנסיבות.

סעיף 7(ב) לחוק התרופות קובע חריג לכלל האמור לעיל אשר מאפשר לנפגע לבטל את החוזה גם בעקבות הפרה שאינה יסודית וזאת בהתקיים תנאים מסוימים.

גם סעיף 7(ג) לחוק מסייג את זכות הביטול שעה שהחוזה ניתן להפרדה לחלקים וההפרה מתייחסת רק לאחד החלקים אזי ניתן לביטול חלק זה בלבד.

סעיף 8 לחוק התרופות קובע את הצורך במסירת הודעת הביטול למפר בתוך זמן סביר כתנאי לתוקף הביטול.

סעיף 9 לחוק התרופות קובע חובת השבה הדדית מיד עם ביטול החוזה.

יודגש כי ביטול החוזה בשל ההפרה שלו אינו מפקיע את כלל החיובים שבחוזה אלא רק את החיובים הראשוניים שבו. כך לדוגמה, תניות אשר מתייחסות לתרופות על פרת חוזה כגון פיצוי מוסכם נותרות בתוקף גם לאחר ההפרה וגם לאחר ביטול החוזה בידי הנפגע בעקבותיה. ביטול החוזה הוא לעולם הוא הדדי.

רות רפאלי משרד עורכי דין עוסק בתחום דיני החוזים. משרדנו ישמח לייצג ולייעץ בנושאים השונים בדיני חוזים.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין אשר עוסק בדיני חוזים צור קשר.

התכנים אשר מופיעים באתר נועדו לספק מידע משפטי כללי והם אינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין על בסיס אישי ופרטני.

מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

ליצירת קשר נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם:

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
Call Now Button050-7723737
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support