יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד

קיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים מקים  אגד זכויות וחובות לצדדים האחד כלפי השני.

יחסי עובד ומעביד הינם יחסים היוצרים מעמד אשר מזכה במגוון זכויות שמקורן בחוק (כמו חופשה, הבראה ופיצויי פיטורים). מעמד זה לא נוצר, בעיקרו, בהסכמת בין הצדדים, אלא הוא נלמד ממסכת הנסיבות כפי שקוימו בפועל ועל פי מבחנים אובייקטיביים שפותחו בהלכה הפסוקה של בית הדין לעבודה. זאת מכיוון שהעובד, אשר לפעמים נמצא בעמדת מיקוח חלשה ביחס למעסיק, מסכים בעל כורחו להיקרא פרילנסר או קבלן.

המבחן הינו מהותי ולא צורני גם עובד אשר הוגדר בחוזה ההתקשרות עם המעסיק כעצמאי ואף הוציא חשבונית מס בגין שירותיו יכול להיות מוגדר בדיעבד על ידי בית הדין כעובד שכיר של המעסיק.

עובד יכול לתבוע הכרה ביחסי עובד מעביד למרות שהועסק כפרילנסר או עצמאי ולקבל באופן רטרואקטיבי את כל הזכויות אשר נגזרות מכך. כמובן שבמקרים הללו יכול גם המעסיק לבקש קיזוז והשבה מהעובד של סכומים עודפים אשר שולמו לו עקב היותו מוגדר כעצמאי או פרילנסר וזאת בהתאם לכללים והתנאים אשר הותוו במסגרת הפסיקה.

המבחנים לקביעת יחסי עובד ומעביד התפתחו במסגרת פסיקת בית הדין הארצי לעבודה במשך שנים. המבחן הרווח לעניין קביעת מעמדו של העובד, הוא המבחן המעורב. מבחן זה מכיל בתוכו את מבחן ההשתלבות ומבחני משנה נוספים, כגון כפיפות, אופן הפיקוח על ביצוע העבודה, הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה, צורת תשלום השכר, ציוד, ביצוע העבודה באופן אישי, תלות ועוד. בפסיקה נקבע כי מבחן ההשתלבות הוא המבחן העיקרי לבחינת קיום יחסי עובד ומעביד.

לחיצת יד

מבחן ההשתלבות

מבחן זה נועד לענות על השאלה האם האדם השתלב במפעל ואין לו עסק משלו. כאמור, שני פנים למבחן ההשתלבות, הפן האחד – החיובי, והפן השני – השלילי.

בפן החיובי – תנאי להשתלבות במפעל הוא כי ישנו מפעל יצרני לשירותים או דבר מה אחר שניתן להשתלב בו ושפעולת העובד המסוים היא חלק מהפעילות השוטפת של המפעל, מבצע הפעולה הוא חלק מהמערך האירגוני הרגיל של המפעל ועל כן אינו "גורם חיצוני".

לצורך מתן תשובה לשאלה נבחנות גם נסיבות המקרה המסוים לרבות משך העבודה, צורת התשלום, החלה של נהלי משמעת, כפיפות, פיקוח ודיווח וכיוצא באלה.

בפן השלילי – האדם שבו מדובר אינו בעל עסק משלו אשר משרת את המפעל כגורם חיצוני. בכדי לעמוד על כך בודק בית הדין גם מי נושא בסיכון הכלכלי וברווחים, למי שייך הציוד ומי נהנה מייעול וחסכון בעבודה.

לצדו של "מבחן ההשתלבות" עומדים מבחני-משנה ("סממנים") אחרים המעידים על יחסי עבודה, כדלקמן:

  • מבחן הפיקוח – מידת חופש הפעולה והפיקוח על העובד.
  • מבנה העסק – האם העובד שימש כעובד אינטגרלי אצל המעסיק המשולב במערך הארגוני שלו. האם העובד היווה חלק בלתי נפרד מעיסוקו של המעסיק ובלעדיו לא הייתה מתקיימת פעילות החברה.
  • מבחן הציוד – במסגרת מבחן זה עולות מספר שאלות. ראשית, למי שייך הציוד באמצעותו ביצע העובד את עבודתו ? בנוסף לכך יש לבחון את טיב הציוד, ייחודו וגודל ההשקעה הנדרשת בציוד. האם עניין לנו בציוד עסקי מובהק כגון משאית להובלה או ציוד פרטי כגון רכב פרטי.
  • ביצוע אישי – עובד אינו רשאי להעמיד לעצמו מחליף בעת היעדרות ואילו עצמאי אשר מחויב לביצוע עבודה כן יכול להעמיד מחליף. מדובר במבחן שלילי על פיו בהיעדר קשר אישי לא יחשב אדם לעובד. עם זאת עצם קיום הקשר האישי עדיין אינו מוביל בהכרח למסקנה כי עסקינן בעובד.
  • משך ההעסקה, הרציפות והסדירות בעבודה – ככל שמשך ההעסקה ארוך יותר וקיימת רציפות בעבודה כך ייטה בית הדין יותר להכיר ביחסי עובד מעביד בין הצדדים. בית הדין עשוי לבחון גם את הסדירות בעבודה האם העובד התייצב מידי יום ביומו לעבודה באופן סדיר ורציף או שמא שירותיו נשכרו לצורך פרויקט חד פעמי או מתן שירות נקודתי.
  • תלות – נבחנת מידת החובה של המעסיק לספק לעובד עבודה ומידת ההתחייבות מצד העובד להבטיח כוח עבודתו למעסיק. האם מדובר בעבודה היחידה של העובד, ובהכנסה עליה הסתמך העובד באופן בלעדי.
  • רצון הצדדים – יישקל גם רצון הצדדים והאופן בו הם ראו עצמם מקושרים.
  • הדרך בו הוצג העובד על ידי המעסיק – בית הדין יבחן כיצד הוצג העובד בפני גורמים מחוץ לחברה ובתוכה, לקוחות, ספקים, עובדים אחרים.

במסגרת הפסיקה ייחס בית הדין חשיבות פחותה למבחנים של  צורת תשלום השכר, מקום ביצוע העבודה, ההגדרה במס הכנסה ובביטוח הלאומי וצורת התשלום.

כאמור לא קיימת הגדרה אחת ברורה וקבועה לצורך קביעת יחסי עובד ומעביד כי אם שקלול של המבחנים השונים (או חלקם) אשר על בסיסם מתקבלת הכרעת בית הדין.

דמי חגים

רות רפאלי משרד עורכי דין הינו משרד עתיר ניסיון בתחום דיני העבודה. משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים וישמח לבחון עבורכם את סוגיית יחסי העובד ומעביד באופן יסודי ולייעץ לכם בתחום דיני העבודה.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין אשר עוסק בדיני עבודה ויחסי עובד ומעביד צור קשר.

התכנים אשר מופיעים באתר נועדו לספק מידע משפטי כללי והם אינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין על בסיס אישי ופרטני.

מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

ליצירת קשר נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם:

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
Call Now Button050-7723737
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support