הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית והתנכלות מוגדרות במסגרת סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית כדלהלן:
3. (א)  הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:
(1)   סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
(2)   מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;
(3)   הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
(4)   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;
(5)   התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:
(א)   הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;
(ב)   הפרסום נעשה למטרה כשרה;
(ג)    יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;
בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;
(6)   הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
(א)   לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;
(ב)   למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;
(ג)    לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;
(ד)    לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
(ה)   לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
(ו)    (פקעה);
(ז)    לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;
(ח)   לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין;
(ט)   לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.
(ב)  התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

נשים רבות וגברים מתמודדים עם חוויות קשות של הטרדה מינית בעבודה. הגדרת מקרה או פעולה מסוימת כ"הטרדה מינית" נקבעת על ידי בית הדין. במקרה זה בית הדין יבחן את מכלול הנסיבות, קיום יחסי מרות, אופי והמידה שבפעולה וכיוצ"ב. בית הדין יבחן גם באם המוטרד/ת הביעו אי-הסכמה והתנגדו למעשים אשר נטענים כהטרדה מינית.
על הצד המוטרד מוטלת האחריות להביע אי-הסכמה למעשים הנטענים כהטרדה מינית לבד מבמקרים בהם מדובר בסחיטה לביצוע מעשה מיני, מקרים בהם קיימים יחסי מרות בעבודה או במקרים של התייחסות משפילה בנוגע למיניות.
מקרים רבים של הטרדה מינית בעבודה נעשים על רקע יחסי מרות וניצול סמכות. בתי הדין פסקו פעמים רבות במקרים כאלו פיצויים משמעותיים למוטרדים.

הטרדה מינית הינה תופעה חברתית קשה אשר פוגעת באנשים רבים מידי יום, אולם לא כל מעשה נכנס לגדר הטרדה מינית. במקרים בהם עובד/ת הוטרדו מינית פתוחה בפניהם הדרך להגיש תלונה במקום העבודה, תלונה במשטרה ואף להגיש תביעה לשם קבלת פיצוי.

מניעת הטרדה מינית בעבודה

במסגרת החוק להטרדה מינית מוטלות על המעסיק חובות במטרה למגר ולמנוע את תופעת ההטרדה המינית בעבודה. בין החובות הללו בהתאם לתנאים המנויים בחוק, קביעת תקנון במקום העבודה, מינוי ממונה על בירור תלונות וחובה של המעסיק לטפל בתלונות העובדים אודות הטרדה מינית.

רות רפאלי משרד עורכי דין הינו משרד עתיר ניסיון בתחום דיני העבודה. משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים וישמח לבחון עבורכם סוגיית הטרדה מינית בעבודה ולייעץ לכם בתחום דיני העבודה.
לפגישת ייעוץ עם עורך דין אשר עוסק בדיני עבודה צור קשר.

התכנים אשר מופיעים באתר נועדו לספק מידע משפטי כללי והם אינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין על בסיס אישי ופרטני.
מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

אולי יעניין אותך גם:

פיטורים שלא כדין

פרטיות העובדים במקום העבודה

ליצירת קשר נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם:

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
Call Now Button050-7723737
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support