הלנת שכר

הלנת שכר

מועד תשלום השכר בהתאם לחוק

המועד בו המעסיק מחויב לשלם שכר עבודה לעובדו קבוע במסגרת סעיפים 9 ו- 10 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק הגנת השכר").

חוק הגנת השכר מבחין לעניין מועד תשלום השכר בין עובד חודשי לעובד שעתי/יומי/לפי תפוקה.  בהתאם להוראות חוק הגנת השכר על המעסיק לשלם לעובד חודשי שכר עבודה עם תום החודש בעדו הוא משתלם. חוק הגנת השכר קובע כי במקרה של עובד אשר מועסק על בסיס שעתי/יומי או לפי תפוקה, במידה ולא נקבע מועד אחר בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, ישולם השכר בתום מחצית החודש בו הועסק העובד. עם זאת גם לגבי עובד ששכר-עבודתו משתלם על בסיס כאמור, אך הועסק במשך כל החודש, ישולם השכר עם תום החודש בעדו הוא משתלם וזאת אם תוך החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.

הגדרת שכר מולן

על פי חוק הגנת השכר, שכר מולן הוא שכר עבודה או חלק משכר העבודה שלא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר. לשם ההמחשה, מעסיק אשר טרם שילם שכר עבודה לעובד בגין חודש פברואר וזאת עד ליום התשיעי בחודש מרץ נחשב מלין שכר (גם אם יום התשיעי בחודש מרץ הוא יום שבת).

אופן חישוב הפיצוי המגיע לעובד בגין הלנת שכר

סעיף 17 לחוק הגנת השכר קובע מנגנון פיצוי לעובד ששכרו הולן. יובהר כי גם במקרה זה מותיר המחוקק את הסמכות להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלם בידי בית הדין לעבודה, אם נוכח בית הדין ששכר העבודה לא שולם במועדו בשל טעות כנה, בגלל נסיבה שלמעסיק לא הייתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

המנגנון במסגרת חוק הגנת השכר קובע כי לשכר המולן יתווסף פיצוי הלנה בסכום הגבוה מבין שניים ואלה הם:

  1. בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה יעמוד שיעור פיצוי ההלנה על 5% מגובה השכר המולן ובעד כל שבוע או חלק משבוע לאחר מכן יעמוד שיעור פיצוי ההלנה על 10% מגובה השכר המולן.
  2. הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

לשם ההמחשה נערוך להלן תחשיב פיצוי הלנת שכר (בהתאם לסעיף 17 לחוק הגנת השכר) אשר מחושב בגין עובד אשר שכרו עבודתו בסך 10,000 ₪ לחודש ינואר 2017 הולן וזאת החל מיום 9.2.2017 ועד ליום 15.3.2017 (חודש שלם ושבוע/ חמישה שבועות).

חישוב פיצוי ההלנה בהתאם לאופציה הראשונה המנויה בחוק הגנת השכר:

חישוב פיצוי הלנה בעד השבוע הראשון:

10,000*0.05 = 500

חישוב פיצוי הלנה בעד השבועות השני השלישי והרביעי  (3 שבועות סך הכל):

10,000*0.1*4=4000

סך כל פיצוי ההלנה בהתאם לאופציה הראשונה אשר מנויה בחוק הגנת השכר: 4,500 ₪

חישוב פיצוי הלנה בהתאם לאופציה השניה המנויה בחוק הגנת השכר:

הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום השכר, 9.2.2017, ועד ליום תשלומו בפועל, 15.3.2017:

30

פיצוי הלנה בעד החודש הראשון:

10,030*0.2=2,006

פיצוי הלנה בעד השבוע האחרון:

10,030*0.2/4=501.5

סך כל פיצוי ההלנה בהתאם לאופציה השניה אשר מנויה בחוק הגנת השכר: 2,507.5 ₪

המנגנון במסגרת חוק הגנת השכר קובע כי לשכר המולן יתווסף פיצוי הלנה בסכום הגבוה מבין השניים ומשכך נלקח חישוב פיצוי הלנת השכר בהתאם לאופציה הראשונה.

פיצוי הלנת השכר אשר מגיע לעובד בגין הלנת שכרו בסך 10,000 ₪ החל מיום 9.2.2017 ועד ליום 15.3.2017 עומד על סך 4,500 ₪ וזאת בנוסף לשכר המולן עצמו אשר מגיע לו, בסך 10,000 ₪.

התיישנות תביעת פיצויי הלנה

על העובד להזדרז להגיש תביעתו לפיצויי הלנה וזאת בשל מגבלת ההתיישנות הקבועה בחוק לתביעת רכיב זה. פיצוי הלנת שכר יפסקו לעובד רק אם תביעתו הוגשה עד תום שנה ממועד ההלנה ובתוך 60 יום מהמועד בו שולם השכר בפועל.

סוגיות נוספות בעניין הלנת שכר

עובד אשר שכרו מולן יכול להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה וזאת בנוסף לתביעה כספית בבית הדין האזורי כנגד המעסיק בגין הלנת השכר. במקרים של עובדים בשכר המינימום, הלנת השכר על ידי המעסיק מהווה גם עבירה פלילית.

גם כספים אשר לא הועברו במועד לביטוח הפנסיוני או לקרן ההשתלמות של העובד, בין אם נוכו משכר העובד ובין אם צריכים היו להיות מופרשים על ידי המעסיק, רואים כשכר מולן וזאת בשים לב לתנאים אשר מנויים במסגרת חוק הגנת השכר בעניין זה.

 רות רפאלי משרד עורכי דין הינו משרד עתיר ניסיון בתחום דיני העבודה. משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים וישמח לייעץ בנושא הלנת שכר ובתחום דיני עבודה.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין לענייני דיני עבודה והלנת שכר צור קשר.

התכנים אשר מופיעים באתר נועדו לספק מידע משפטי כללי והם אינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין על בסיס אישי ופרטני.

מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

ליצירת קשר נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם:

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
Call Now Button050-7723737
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support